Sådan klager du over din optiker

 • INFORMATION

  Er du utilfreds med et produkt eller en service, du har fået hos din optiker, har du – afhængig af klagens type – mulighed for at klage til Optikerforeningen, Patientombuddet eller Forbrugerklagenævnet
 • Danmarks Optikerforening

  Optikerforeningens egen klagesagsbehandling fungerer som en neutral mægling i tilfælde, hvor kunden og optikeren er blevet uenige om et forløb. Ved hjælp af sagkyndig bistand foretager vi en juridisk vurdering af sagen og kommer herefter med et forligsforslag. Det er frivilligt for optikeren at efterleve kendelsen, men det sker i langt de fleste tilfælde.

  Kontakt Optikerforeningens sekretariat for at få mere at vide.
 • Patientombuddet

  Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Tre sagkyndige optikere/optometrister er med til at tage stilling til klager over optikere.

  Download klageskema på patientombuddets hjemmeside.
 • Forbrugerklagenævnet

  Forbrugerklagenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende, herunder briller og kontaktlinser. Du kan fx ikke klage over dårlig service eller vildledende markedsføring.

Du finder os her

Ebeltoft Optik
Adelgade 29
8400 Ebeltoft

Kontakt os på

Tlf. 86 33 73 73
info@ebeltoftoptik.dk
CVR. 27124941

Åbningstider

Tirsdag-fredag 09.30-17.30
Mandag lukket
Lørdag lukket

Hjemmesynsprøver

Kontakt os for nærmere aftale på telefon 86 33 73 73.